Cookies van ETT

Op deze pagina vindt u meer informatie over de doeleinden van gegevensbewerking, die wij op deze website gebruiken. Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

Het betreft hierbij cookies, unieke ID's en netwerk-gebaseerde identificatiemiddelen samen met andere informatie bijv. browsertype en informatie, taal, schermgrootte en overige ondersteunde technologieën. Deze kunnen op uw apparaat worden opgeslagen of worden gelezen om dat apparaat, telkens wanneer het verbinding maakt de website, te herkennen voor de leerdoeleinden.

U heeft uiteraard het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking echter maken wij u erop attent dat u gebruik van deze e-learning website dan niet mogelijk is.


a.s.r. Kortlopende Annuleringsverzekering

Deze cursus 'Kortlopende Annuleringsverzekering' behandelt het doel en de dekkingen van deze verzekering en hoe we premie berekenen en schade behandelen.

In deze module maak je kennis met:

  • het doel van de verzekering;
  • verschillende dekkingen;
  • premieberekening;
  • schadebehandeling.

Oefenvragen helpen jou je kennis te toetsen. Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een persoonlijk kenniscertificaat.

Veel succes!

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 70 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-12-2024

Login / Inschrijven